Alle anbefalinger

Neglekt

Anbefalinger :  neglekt Grad Nivå
Ved klinisk mistanke om neglekt eller redusert oppmerksomhet bør pasienten testes med validerte tester for å fastslå utfallsprofil og bevarte ferdigheter. - -
Pasienter med neglekt som vurderes å ha nytte av trening med scanning-teknikker og stimulering for å rette oppmerksomheten mot den affiserte siden bør få tilbud om det. C 1a
Pasienter med neglekt bør tilbys oppgaverelatert trening som ved generell slagrehabilitering. D 4