Alle anbefalinger

Apraksi

Anbefalinger :  apraksi Grad Nivå
Pasienter som har problemer med å bruke vanlige redskaper og å utføre daglige aktiviteter bør vurderes med tanke på om det foreligger apraksi. Det bør samtidig undersøkes om det foreligger kommunikasjonsvansker. - -
Pasienter med apraksi bør tilbys oppgaverelatert trening som ved generell slagrehabilitering. D 4
Strategitrening kombinert med tradisjonell ergoterapiintervensjon for å bedre ADL kan anbefales til pasienter med apraksi for å bedre planlegging og utføring av oppgaver. C 1b