Alle anbefalinger

Agnosi

Anbefaling :  agnosi Grad Nivå
Pasienter med agnosi bør få oppgaverelatert trening som ved generell slagrehabilitering. Det finnes ikke grunnlag for å anbefale noen spesifikke treningsopplegg. D 4