Alle anbefalinger

Rom-retningsvansker

Anbefaling :  rom-retningsvansker Grad Nivå
Pasienter med rom-retningsvansker bør få oppgaverelatert trening i stimulerende miljø som ved generell slagrehabilitering. Det finnes ikke grunnlag for å anbefale noen spesifikke treningsopplegg. C 3