Alle anbefalinger

Syn og hørselsvansker

Anbefalinger :  syn og hørselsvansker Grad Nivå
Alle slagpasienter bør få vurdert synsfunksjonen etter hjerneslaget. - -
Pasienter med synsproblemer bør vurderes for henvisning til øyelege og ev. optiker og/eller synspedagog. - -
Pasienter med funksjonshemmende hørselstap etter hjerneslag bør vurderes av øre-/nese-/halslege. - -
For pasienter med synsfeltsutfall kan kompensatorisk synstrening i form av visuelle scanning-teknikker vurderes. C 3