Alle anbefalinger

Dysartri

Anbefalinger :  dysartri Grad Nivå
Logoped bør kartlegge talefunksjonen hos pasienter med dysartri som fører til kommunikasjonsvansker. D 4
Behandling ved dysartri kan bestå i muskeltrening, direkte artikulasjonstrening, og bevisstgjøring i forhold til talekvalitet, selvkorrigering og/eller innlæring i kompensatoriske strategier. C 3
Pasienter med dysartri som fører til kommunikasjonsvansker bør vurderes med henblikk på kommunikasjonshjelpemidler. C 3