Alle anbefalinger

Andre kommunikasjonsvansker

Anbefaling :  andre kommunikasjonsvansker Grad Nivå
Pasienter med symptomer på pragmatiske kommunikasjonsvansker bør få logopedisk kartlegging og vurdering med henblikk på tiltak rettet mot funksjonsvanskene. D 4