Alle anbefalinger

Vedvarende svelgevansker

Anbefalinger :  vedvarende svelgevansker Grad Nivå
Alle akutte slagpasienter bør observeres og testes systematisk for ev. svelgevansker før de blir gitt mat eller drikke (*). - -
Pasienter med svelgevansker som vedvarer utover 3-4 uker bør få PEG-sonde. A 1b
Pasienter med vedvarende svelgevansker bør henvises til logoped eller annen kompetent fagperson for videre utredning og svelgetrening. D 4
Pasienter med svelgevansker bør få tilpasset mat og drikke. D 4
Pasienten med svelgevansker bør sitte stødig og ha tilsyn og instruksjon ved inntak av mat og drikke. D 4
Pasienter bør henvises til videofluoroskopi ved alvorlig og vedvarende svelgevansker og/eller residiverende pneumonier. - -

* se kapittel 6.8 Test av svelgefunksjonen