Alle anbefalinger

Ernæringsvansker

Anbefalinger :  ernæringsvansker Grad Nivå
Akutte slagpasienter med svelgevansker som vedvarer over 24 t bør initialt få nasogastrisk sonde for å sikre adekvat ernæring. A 1b
Akutte slagpasienter med tegn til underernæring bør få ernæringstilskudd. A 1a
Pasienten bør veies hver uke, til samme tid og på den samme vekten. Inntak av mat og drikke bør registreres og ernæringsstatus vurderes. - -
Ved svelgeproblemer kan fortykningsmiddel tilsettes tynne drikker for at svelgingen skal bli mer kontrollert. C 3
PEG-sonde anbefales ved behov for sonderernæring i mer enn 3-4 uker. A 1b
Ved fare for underernæring bør pasienten vurderes med henblikk på henvisning til klinisk ernæringsfysiolog. - -