Alle anbefalinger

Behandling ved depresjon

Anbefalinger :  behandling ved depresjon Grad Nivå
Ved depresjon bør det skapes et trygt og støttende miljø rundt pasienten. C 3
Pasienter med vedvarende depresjon utover akuttstadiet, bør følges opp spesielt nøye i det videre forløpet. C 3
Pasienter med klar depresjon bør tilbys medikamentell behandling raskt, fortrinnsvis med serotoninopptakshemmere (SSRI), og med behandlingsvarighet 3-6 md. A 1a
Ved residiv eller forverring av depresjon ved seponering kan behandlingen gjenopptas på ubestemt tid. D 4
Pasienter med emosjonell labilitet bør tilbys behandling med SSRI. A 1a
Pasienter med depresjon bør vurderes med henblikk på tilbud om psykoterapi. B 1a
For pasienter med depresjon bør andre årsaker til depresjon som smerte og/eller sosial isolasjon vurderes og om mulig reduseres. B 1b