Alle anbefalinger

Blærefunksjonsforstyrrelser

Anbefalinger :  blærefunksjonsforstyrrelser Grad Nivå
Pasientens blærefunksjon bør kartlegges. - -
Bekkenbunnsmuskulaturen bør trenes ved urininkontinens. A 1b
Det bør tilbys oppgaverelatert trening og tilrettelegging for egentrening i.fm. toalettbesøk. A 1b
Pasienten bør kateteriseres dersom resturinen overstiger 150 ml. C 3
Permanent kateter bør unngås. C 3