Alle anbefalinger

Tarmfunksjonsforstyrrelser

Anbefalinger :  tarmfunksjonsforstyrrelser Grad Nivå
Hos pasienter med avføringsforstyrrelser bør det gjennomføres systematisk kartlegging av forstyrrelsene. - -
Obstipasjon er den hyppigste avføringsforstyrrelsen hos slagpasienter og bør forebygges ved god hydrering, fiberrik kost, mest mulig fysisk aktivitet og om nødvendig laksantia. B 1b