Alle anbefalinger

Fysisk aktivitet

Anbefalinger :  fysisk aktivitet Grad Nivå
Det bør legges til rette for fysisk aktivitet og trening for å bedre helse og redusere risiko for nye hjerneslag. C 3
Fysisk aktivitet og trening anbefales for å redusere nevrologiske utfall og bedre funksjon. B 1a
Fysisk aktivitet og trening bør være relatert til målrettede oppgaver (oppgaverelatert trening). B 1a
Fysisk aktivitet og trening etter hjerneslag bør være et tilbud ved sykehus, i rehabiliteringsinstitusjoner og i kommuner. D 4