Alle anbefalinger

Personlig og instrumentell ADL

Anbefalinger :  personlig og instrumentell ADL Grad Nivå
Alle akutte slagpasienter bør tilbys oppgaverelatert trening i PADL- aktiviteter i regi av et tverrfaglig team innenfor rammen av en slagenhet. A 1a
Alle pasienter med begrensninger i PADL bør få intervensjon rettet mot PADL fra et tverrfaglig team (inkludert ergoterapeut) som sikrer tilstrekkelig intensitet og mengde av trening gjennom hele døgnets våkne timer. A 1a
Pasienter som ikke selv kan utføre nødvendige daglige aktiviteter bør få tilrettelegging med kompenserende tiltak slik at nødvendige behov ivaretas. D 4
Pasienter som etter hjerneslaget har begrensninger i å utføre IADL bør få et bredt sammensatt rehabiliteringstibud inkludert ergoterapi rettet mot disse spesifikke begrensningene. A 1a