Alle anbefalinger

Mestring

Anbefalinger :  mestring Grad Nivå
Informasjon til pasienter med slag og pårørende bør vektlegges. B 1a
Mestring er viktig for livskvalitet, og tiltak som kan gi økt mestring bør vektlegges. B 1b