Alle anbefalinger

Tilrettelegging i bolig

Anbefalinger :  tilrettelegging i bolig Grad Nivå
Vurdering av behovet for boligtilrettelegging bør skje i tidlig fase etter hjerneslaget. D 4
Tilrettelegging ved bruk av hjelpemidler bør skje kontinuerlig avhengig av funksjons-og aktivitetsproblemer samt fase i rehabiliteringen. D 4
Vurdering av behovet for hjemmebasert omsorg bør skje i god tid før utskrivning til hjemmet. D 4