Alle anbefalinger

Fritidsaktiviteter og sosialt nettverk

Anbefalinger :  fritidsaktiviteter og sosialt nettverk Grad Nivå
Personer som opplever begrensninger i sosiale aktiviteter etter slag bør få oppfølging i hjemmemiljøet med fokus på å fremme sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter. A 1a
Yngre slagrammede bør få tilbud om å delta i helsesport/handicapidrett, ev. ved helsesportssenter. D 4
Det bør legges til rette for at slagrammede får aktivitetstilbud i grupper. D 4
Slagrammede som har behov for det bør få tilbud om støttekontakt, ev. personlig assistent. D 4