Alle anbefalinger

Samliv og familierelasjoner

Anbefalinger :  samliv og familierelasjoner Grad Nivå
Pårørende til personer som har hatt hjerneslag bør få god og realistisk informasjon og ev. opplæring. B 1b
Det bør gis tilpasset rådgivning om relasjoner og samliv som en del av rehabiliteringen. B 1b