Alle anbefalinger

Seksualitet

Anbefalinger :  seksualitet Grad Nivå
Personer som har hatt hjerneslag bør aktivt gis anledning til å ta opp spørsmål og tanker som gjelder seksualfunksjonen. D 4
Seksuell dysfunksjon forekommer hyppig etter hjerneslag. Pasienter som ønsker hjelp for dette bør tilbys behandling eller henvises videre til personell med spesialkompetanse. D 4