Alle anbefalinger

Brukerorganisasjoner og likemannsarbeid

Anbefaling :  brukerorganisasjoner og likemannsarbeid Grad Nivå
Personer som rammes av slag og deres pårørende bør få informasjon om aktuelle brukerorganisasjoner og deres likemannsarbeid. D 4