Alle anbefalinger

Pårørendeoppfølging

Anbefaling :  pårørendeoppfølging Grad Nivå
Alle enheter som gir behandling og rehabilitering til slagrammede bør ha et opplegg for informasjon til og oppfølging av pårørende til den slagrammede. B 1a