Alle anbefalinger

Lærings- og mestringssenter

Anbefalinger :  lærings- og mestringssenter Grad Nivå
Alle helseforetak bør ha relevante lærings- og mestringstilbud til slagrammede og deres pårørende. D 4
Pasient og pårørende bør få relevant og forståelig informasjon fra hjelpeapparatet. Det bør henvises til brukerorganisasjoner og lærings- og mestringssentra som kan bidra med informasjon og støttetiltak. D 4