1.7 Høring

Helsedirektoratet avholdt en høringskonferanse i september 2008 med deltakere fra alle deler av helsetjenesten, fagforbund og brukerorganisasjoner. Retningslinjen har vært på bred skriftlig høring i perioden juli - oktober 2009. Helsedirektoratet mottok 54 høringssvar. Disse er gjennomgått av de tre arbeidsgruppene og innspillene er blitt tatt hensyn til i den siste redigeringen av retningslinjen.

Vedlegg