5.5.2.1 Personlig ADL (PADL)

Behandling i slagenhet har gitt meget positiv effekt på PADL-funksjon hos uselekterte akutte slagpasienter, og er en av de viktigste effektene av slagenhetsbehandling (12 ). Den initiale oppgaverelaterte trening i forhold til PADL, som det tverrfaglige teamet i en slagenhet gir, er derfor sentralt for å bedre slagpasienters PADL-funksjon ( 12 ) (nivå 1a).

Når det gjelder mer spesifikke intervensjoner så har ergoterapi-intervensjon med fokus på PADL vist seg å fremme aktivitet, øke selvstendighet og redusere risiko for dårlig utfall (OR 0.67, KI 0.51 til 0.87). For hver 100 pasient som fikk behandling unngikk 11 å bli hjelpetrengende i PADL (223 ) (nivå 1a). En meta-analyse har i tillegg vist at ergoterapi i kommunehelsetjenesten rettet mot spesifikke aktivitetsproblemer er nyttig ( 429 ) (nivå 1a).

Terapibasert rehabilitering (vanligvis med ergoterapeut og/eller fysioterapeut i teamet) i kommunehelsetjenesten viste økte ferdigheter i PADL og forhindret funksjonsforverring (OR 0.72, KI 0.57 til 0.92). For hver 100 pasient som fikk behandling unngikk 7 å bli hjelpetrengende i PADL (31 ).

Vedlegg