5.4.2.6 Agnosi

Anbefaling :  agnosi Grad Nivå
Pasienter med agnosi bør få oppgaverelatert trening som ved generell slagrehabilitering. Det finnes ikke grunnlag for å anbefale noen spesifikke treningsopplegg. D 4

Agnosi er sviktende evne til å gjenkjenne sammensatte sensoriske stimuli som en helhet. Dette til tross for at de primære sansefunksjonene er intakt. Tilstanden er både funksjonshemmende og potensielt farlig, pga. at personen mangler evne til å beskytte seg mot farlige gjenstander. Rene agnosier sees relativt sjeldent, men agnosi er ofte til stede som et element i rom-retningsvansker. De vanligste former for agnosi er:

Taktil agnosi. Pasienten har normal berøringssans, men klarer likevel ikke å kjenne igjen en gjenstand han holder i hånden og føler på.

Visuell agnosi. Pasienten har normalt syn og kan beskrive detaljene i et bilde, men skjønner likevel ikke hva det forestiller.

Prosopagnosi. Pasienten er ikke i stand til å gjenkjenne ansikter.

Auditiv agnosi. Pasienten hører lyder, men klarer ikke å forstå meningsinnholdet.

Det foreligger ingen dokumentasjon som gir grunnlag for spesifikke anbefalinger i forhold til tiltak/intervensjoner.

Vedlegg