5.4.2.7 Rom-retningsvansker

Anbefaling :  rom-retningsvansker Grad Nivå
Pasienter med rom-retningsvansker bør få oppgaverelatert trening i stimulerende miljø som ved generell slagrehabilitering. Det finnes ikke grunnlag for å anbefale noen spesifikke treningsopplegg. C 3

Rom-retningsvansker er problemer med å sette sammen deler til en helhet og å utføre handlinger i rommet. Ved rom-retningsvansker kan det være vanskelig å oppfatte forholdet mellom egen kropp og rommet omkring, kroppsdelenes innbyrdes forhold og det å forholde seg til høyre og venstre. Problemer med avstandsbedømmelse kan vise seg ved at personen ikke klarer å gripe glasset som står på bordet eller heller kaffen utenfor koppen. De som har slike problemer kan f. eks. sette seg helt eller delvis utenfor stolen, kan ha vansker med påkledning eller med å orientere seg i nabolaget. Et stimulerende miljø ser ut til å fremme kognitive ferdigheter som rom-retningssans (596) (nivå 3).

Vedlegg