5.4.4.2 Dysartri

Anbefalinger :  dysartri Grad Nivå
Logoped bør kartlegge talefunksjonen hos pasienter med dysartri som fører til kommunikasjonsvansker. D 4
Behandling ved dysartri kan bestå i muskeltrening, direkte artikulasjonstrening, og bevisstgjøring i forhold til talekvalitet, selvkorrigering og/eller innlæring i kompensatoriske strategier. C 3
Pasienter med dysartri som fører til kommunikasjonsvansker bør vurderes med henblikk på kommunikasjonshjelpemidler. C 3

Dysartri er en fellesbetegnelse for talevansker som skyldes lammelser, svakhet eller manglende koordinering av muskulatur involvert i taleproduksjon, som er betinget av en skade i det sentrale eller perifere nervesystemet. Dysartri er en talevanske, og ikke en språkvanske. Dysartri forekommer ofte hos slagpasienter og er også ofte kombinert med svelgevansker.

Målet med dysartribehandling er at den enkelte skal oppnå best mulige kommunikasjonsferdigheter.

En Cochrane-studie fant ingen kvalitetsstudier i forhold til behandling av dysartri hos pasienter med hjerneslag eller andre ikke-progressive hjerneskader, men fant evidens for effekt av behandling av dysartri hos pasienter med andre nevrologiske lidelser (617) (nivå 1a).

Studier uten kontrollgrupper tyder på at taletrening rettet mot svikt i taleprosessen og opplæring i kompensatoriske strategier kan være til nytte (618-620) (nivå 3).

Personer med svær dysartri kan ha nytte av både enkle og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler (621) (nivå 3). Spesialløsninger, med lyd og tastatur på små bærbare maskiner gir god hjelp for mange.

Vedlegg