5.4.1.13 Ødemer i ekstremiteter

Anbefalinger :  behandling av ødem i ekstremiteter Grad Nivå
Ved ødem i en paretisk ekstremitet bør den aktuelle ekstremitet plasseres slik at hevelsen ikke forsterkes. Hjelpemidler som rullestolbord og fotskammel kan være nyttige. D 4
Elastiske bandasjer eller funksjonell elektrisk stimulering bør vurderes ved uttalt ødem. C 3

Ødemer kan utvikles i lammede ekstremiteter pga. redusert mulighet til aktiv kontraksjon av musklene. Særlig subluksasjon, dårlig motorisk funksjon og nedsatt muskeltonus disponerer for håndødem og kompleks regionalt smertesyndrom. Omlag 1/3 av slagpasienter med uttalt hemiparese eller håndparese utvikler ødem i den paretiske hånden og 30 % av disse igjen utvikler i varierende grad et slikt smertesyndrom (575;576).

Behandlingen er vanskelig. I klinisk praksis er det vanlig å sørge for at armen ikke henger ned, men holdes/støttes i horisontalplanet eller noe elevert. Pasienter med persepsjonsforstyrrelser (f.eks. neglekt) trenger hjelp til dette. Kompresjon ved hjelp av elastiske bandasjer (Lyra splints) kan redusere ødemtendensen (577) (nivå 3). Elektrisk stimulering av muskelpumpen har vist noe bedre effekt enn bare elevasjon av armen (578) (nivå 3), mens intermitterende pneumatisk kompresjon ikke synes å ha noen effekt (579) (nivå 1b).

Vedlegg