5.4.1.11 Ankelinstabilitet/dropfot

Anbefalinger :  behandling av ankelinstabilitet/dropfot Grad Nivå
Pasienter med dropfot bør vurderes for ankel/fot-ortoser. B 1b
Ved lammelser i fotekstensorer som medfører redusert gangfunksjon kan funksjonell elektrisk stimulering forsøkes. B 1b

Dropfot er en hyppig følge av hjerneslag. Nedsatt funksjon i fotekstensorene gjør gange slitsomt og fører til at pasienten forsøker å kompensere med økt fleksjon i hofte og kne. Det finnes noen mindre studier hvor ulike former for funksjonell elektrisk stimulering og ankel/fot-ortoser har blitt undersøkt. Både ankel/fot-ortoser og transkutan elektrisk stimulering kan forbedre gangfunksjonen i kronisk fase etter hjerneslag (568) (nivå 1b).

Ganghastighet øker ved bruk av ankel/fot-ortoser, (569) (nivå 1b) og en slik ortose fører ikke til redusert muskelaktivitet i fotekstensorene (570) (nivå 1b). Funksjonell elektrisk stimulering av peroneusmuskulatur kan også gi økt ganghastighet (571) (nivå 1b).

Vedlegg