5.4.1.3 Forflytning

Anbefaling :  forflytning Grad Nivå
Oppgaverelatert trening bør tilbys slagpasienter med problemer med å forflytte seg og reise seg til stående. A 1a

Selvstendighet i forflytning er viktig i forhold til dagliglivets aktiviteter og deltakelse i samfunnet. Selvstendighet i forflytning er nær forbundet med balanse, gange og funksjon i trunkus og underekstremiteter, og er nedsatt hos 3 av 4 personer med akutt slag (512;513). Konkret trening av forflytning opp og ned i stol gir økt selvstendighet målt i forhold til redusert postural svai og redusert tid til å reise seg (495;496;499) (nivå 1a).

Vedlegg