5.4.1.5 Gange

Anbefalinger :  trening av gangfunksjonen Grad Nivå
Personer med gangproblemer etter hjerneslaget bør tilbys oppgaverelatert trening dvs. repeterende forflytning og gangtrening i forbindelse med daglige gjøremål gjennom hele døgnet. A 1a
Oppgaverelatert utholdenhetstrening og styrketrening bør tilbys personer som har problemer med å stå og/eller gå etter hjerneslaget. A 1a
Trening på tredemølle kan være et aktuelt tilbud for utvalgte pasienter. B 1b

Gangfunksjon er knyttet til selvstendighet i forflytninger, dagliglivets aktiviteter og deltakelse i samfunnet (523). Å gjenvinne gangfunksjon er et vanlig mål for de fleste personer som rammes av slag, og for de fleste er det også et realistisk mål. Over 80 % av pasienter med selvstendig gangfunksjon før slaget gjenvinner gangfunksjonen innen de første 3 md. (523).

Når det gjelder trening av gangfunksjonen er følgende vist:

Utholdenhetstrening bedrer gangfunksjonen (mobilitet). Forbedringen synes å være assosiert med oppgaverelatert trening, dvs. å gå (371;524;525) (nivå 1a). Styrketrening av underekstremiteter gir økt styrke og forbedret gangfunksjon uten å gi økt spastisitet (496) (nivå 1a). Repetitiv oppgaverelatert trening gir bedring av gangdistanse, av ganghastighet, og av global muskelfunksjon (495) (nivå 1a).

Trening på tredemølle, med eller uten vektavlastning, gir ingen signifikant bedring av gangfunksjonen i forhold til annen gangtrening (526) (nivå 1a). Det finnes imidlertid studier som tyder på at trening på tredemølle med vektavlastning er til nytte for personer med hjerneslag som i utgangspunktet har dårlig eller ingen gangfunksjon (526) (nivå 1a). Det er også holdepunkter for at trening på tredemølle kombinert med vanlig gangtrening kan være effektivt hos personer med bevart, men svekket gangfunksjon etter hjerneslaget (526;527) (nivå 1a/1b).

Elektromekanisk-assistert gangtrening i kombinasjon med fysioterapi kan bidra til selvstendig gange og kan øke gangdistansen. Fremdeles er det uavklart om elektromekanisk-assistert gangtrening bør inkluderes i slagrehabilitering (528) (nivå 1a).

Vedlegg