5.4.1.15 Kondisjon/utholdenhet

Anbefalinger :  kondisjonstrening Grad Nivå
Pasienter som har tilstrekkelig styrke i store muskelgrupper bør få rehabilitering som inneholder oppgaverelatert trening som kan øke kondisjon og utholdenhet. A 1a
Tredemølletrening kan anbefales for å bedre kondisjon. B 1b

Nedsatt kondisjon er ofte en følge av immobilitet etter hjerneslag, men aktiviteter inkludert forflytning/gange er også mer energikrevende ved lammelser.

Kondisjonstrening viser i en systematisk oversikt fra 2004 (12 studier) positiv effekt når det gjelder gangfunksjon og når det trenes oppgaverelatert (371) (nivå 1a).

En metaanalyse fra 2006 (9 studier, hvorav 7 randomiserte) fant at pasienter med lett til moderat slag kunne forbedre ganghastighet og utholdenhet etter aerobic training, dvs. trening for å øke den kardiale utholdenheten (524) (nivå 1a).

En metaanalyse fra 2007 med 21 studier som undersøkte effekt av enten kondisjonstrening, styrketrening for underekstremitetene eller gangrelatert trening, fant positiv effekt for kondisjonstrening på trappegang, og positiv effekt av gangtrening på ganghastighet og ganglengde. De fant ingen effekt på ADL (525) (nivå 1a).

Tredemølletrening gir økt kardiovaskulær utholdenhet og forbedret gange (581) (nivå 1b).

Vedlegg