5.4.1.2 Sittebalanse

Anbefaling :  trening av sittebalanse Grad Nivå
Oppgaverelatert trening bør tilbys slagpasienter med redusert balanse i sittende stilling. A 1a

Sittebalanse er viktig for selvstendighet i dagliglivets aktiviteter og er en prediktor for funksjon i den sammenheng (511;512). En studie viste at 29 % (n=338) av personer med slag hadde nedsatt sittebalanse 7-10 dager etter slaget (512).

Studier tyder på at trening som går ut på å strekke seg etter konkrete mål bedrer balanse i sittende (496;499;513-516) (nivå 1a). Studier som omhandler aktiviteter for å oppnå en mer symmetrisk sittestilling ved å strekke seg mot abstrakte mål eller Bobath-behandling viser ingen forbedring i balanse (516;517) (nivå 1b).

Vedlegg