5.4.1.12 Smerteproblemer

Anbefalinger :  behandling av sentral smerte Grad Nivå
Ved sentral smerte etter hjerneslag anbefales behandling med amitryptilin, pregasalin eller gabapentin. B 1a
Transcutan nervestimulering (TNS) kan forsøkes hos pasienter med bevart sensibilitet. C 1b
Anbefalinger :  behandling av kompleks regional smerte syndrom Grad Nivå
Systemisk steroidbehandling per oralt i høy dose 40-60 mg over kort tid (2-3 uker) kan ha effekt og kan forsøkes. D 4
Sympatikusblokkade kan ha effekt og kan forsøkes. D 4

Smerter er et vanlig problem etter hjerneslag som opp mot 50 % av pasientene opplever (175). Både sentralt betingede smerter, smerter sekundært til pareser og koordinasjonsvansker, spastisitet og kontrakturer, smerter som følge av økt belastning på ”frisk side” og smerter knyttet opp mot psykiske reaksjoner f.eks. depresjoner, kan forkomme etter hjerneslag.

Sentral smerte

Sentral smerte etter hjerneslag forekommer hos ca. 5 % av slagpasientene (572), og omfatter gjerne hele den hemiplegiske siden. Smerten kan debutere tidlig, men som oftest noen uker/md. etter akuttfasen. Tilstanden skyldes sannsynligvis selve skaden i hjernen, og ses særlig ved thalamus-nære lesjoner. Behandling med amitryptilin 10-25 mg daglig og av og til høyere dose kan ha god effekt. Videre kan pregasalin med startdose 75 mg daglig eller gabapentin med gradvis økning opp til 2400 mg daglig forsøkes (573) (nivå 1a). Transcutan nervestimulering (TNS) kan ha effekt ved bevart sensibilitet (574) (nivå1b).

Kompleks regionalt smerte syndrom

Dette er en sjelden, men alvorlig årsak til ekstremitetssmerter etter hjerneslag som tidligere ofte ble betegnet som refleksdystrofi. Smertene er konstante, diffuse, ofte intense, og av brennende karakter. I tillegg foreligger symptomer som følge av sensoriske autonome og trofiske forstyrrelser. Dysestesier, endret hudtemperatur eller farge, forandret svettereaksjon og ødemer gir mistanke om tilstanden. Behandling er vanskelig og god dokumentasjon mangler, men klinisk erfaring tyder på at en del pasienter kan ha nytte av steroidbehandling og i enkelte tilfeller synes sympatikusblokkade å være gunstig.

Vedlegg