5.2Organisering av slagrehabilitering

Slagrehabilitering involverer mange aktører og ulike forvaltningsnivåer. En god organisering av rehabiliteringstilbudet i de ulike faser er viktig for både optimal rehabilitering av den enkelte pasient og for effektiv ressursbruk. Se også kapittel 2 Organisering om organisering av slag-behandlingskjeden.

Vedlegg