5.2.3 Andre etater

Kommunene har politisk, administrativt og tjenesteytende ansvar og skal tilby tjenester innenfor ulike sektorer. Kommunene plikter å ha et helhetlig tilbud, og dette forutsetter tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid.

Vedlegg