5.2.1 Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten har viktige oppgaver i slagrehabilitering både i det første ledd i behandlingskjeden (slagenheten), og i den videre oppfølgingen.

Vedlegg