5.3.5Evaluering – effekt av tiltak

Anbefalinger :  evaluering av tiltak i rehabiliteringsforløpet Grad Nivå
Systematisk evaluering av tiltak bør gjennomføres regelmessig så lenge rehabiliteringsprosessen varer. D 4
Hvis evaluering av tiltak ikke viser ønsket resultat bør rehabiliteringsstrategien justeres. D 4

Klinisk erfaring tyder på at evaluering skjer i for lite omfang etter akuttfasen. Regelmessig evaluering i løpet av rehabiliteringsprosessen er en forutsetning for å kunne vurdere om tiltakene har noen effekt, og bør foregå så lenge rehabiliteringsprosessen varer. Evalueringsverktøy som er presentert i kapittel 5.3.1 Kartlegging og funksjonsvurdering bør benyttes, og det er en stor fordel om de samme verktøy benyttes av alle aktørene gjennom hele rehabiliteringsprosessen.

Hvis pasientene ikke oppnår rehabiliteringsmålene bør følgende vurderes:

  • Justere målene
  • Forandre på intervensjonen
  • Avslutte intervensjoner rettet mot rehabiliteringsmålet
Vedlegg