4.3 Antitrombotisk behandling

Antitrombotisk behandling er viktig i sekundærforebygging etter hjerneinfarkt og TIA, og alle pasienter med hjerneinfarkt eller TIA bør vurderes med henblikk på antitrombotisk behandling. I de fleste tilfeller er det platehemmende behandling som er aktuelt, men hos en del pasienter med sannsynlig kardial embolikilde kan antikoagulasjon være aktuelt.

Vedlegg