4.3.2 Antikoagulasjon

Antikoagulasjon i sekundærforebygging er aktuelt hos pasienter med hjerneinfarkt eller TIA hvor den mest sannsynlige årsak er en emboli fra hjertet. I tillegg kan antikoagulasjon være aktuelt ved disseksjoner, men det er ikke dokumentasjon for at antikoagulasjon gir bedre profylakse enn platehemning ved disseksjon (se kapittel 3.10.1 Disseksjoner). Bare ved hjertesykdommer betegnet som ”major” embolikilder (atrieflimmer, mekanisk hjerteventil og akutt hjerteinfarkt) er antikoagulasjon som sekundærforebygging godt dokumentert. Ved andre hjertesykdommer er det uavklart om antikoagulasjon eller platehemning gir den mest effektive profylakse.

Vedlegg