4.3.3 Antitrombotisk behandling ved kardial embolikilde

Hjertesykdom og cerebrovaskulær sykdom er ofte manifestasjoner av en generalisert aterosklerotisk prosess hvor de vaskulære risikofaktorene er de samme. En betydelig andel (ca. 30 % av alle hjerneinfarkt) er imidlertid en konsekvens av hjertesykdom som har avgitt embolier til hjernen. Blant disse er atrieflimmer den dominerende og viktigste årsaken med det største forebyggingspotensialet. Mekanisk hjerteventil og akutt hjerteinfarkt er andre tilstander som relativt ofte kan være embolikilde ved hjerneinfarkt. Andre og sjeldnere årsaker vil også bli omtalt i dette kapittelet. 

Vedlegg