4.3.3.4 Akutt hjerteinfarkt

Anbefalinger :  akutt hjerteinfarkt Grad Nivå
Pasienter med akutt hjerneinfarkt eller TIA i forbindelse med akutt hjerteinfarkt bør initialt få antikoagulasjon med lav molekylært heparin ev. kombinert med acetylsalisylsyre (ASA) og klopidogrel. C 3
Pasienter med sannsynlig kardial emboli etter ferskt hjerteinfarkt bør behandles med antikoagulasjon kombinert med ASA i minimum 3 md. C 3

Pasienter som rammes av hjerneinfarkt eller TIA i forbindelse med akutt hjerteinfarkt bør vurderes for antikoagulasjon med hepariner i tillegg til platehemming med ASA og klopidogrel. Store fremreveggsinfarkt ev. med intramural trombedannelse, venstreventrikkel dysfunksjon med nedsatt EF <30 %, styrker indikasjon for overgang til warfarin i kombinasjon med ASA (310-312) (nivå 3). Hvor lenge warfarin skal gis, er avhengig av indikasjonen. For noen pasienter kan det være indikasjon for å fortsette med ASA og warfarin på ubestemt tid. Ved trippelbehandling (ASA, klopidogrel og warfarin) anbefales et litt lavere INR nivå (2,0-2,5). Behandlingen bør skje i samarbeid med kardiolog.

Vedlegg