4.3.3.9 Mitralprolaps

Anbefaling :  mitralprolaps Grad Nivå
Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA som har mitralprolaps, bør behandles med en kombinasjon av ASA og dipyridamol eller alternativt klopidogrel framfor antikoagulasjon. C 3

Det er usikkert om mitralprolaps eller excressenser, som er et vanlig funn ved ekkokardiografi, øker risikoen for hjerneinfarkt eller TIA. Det foreligger ingen randomiserte studier, og antitrombotisk behandling med ASA og dipyridamol er den vanligste behandlingen, alternativt klopidogrel (nivå 3).

Vedlegg