4.3.3.3Sekundærforebygging ved atrieflimmer

Pasienter med atrieflimmer som har gjennomgått hjerneinfarkt eller TIA som med stor sannsynlighet skyldes atrieflimmer, bør antikoaguleres med warfarin (285) (nivå 1a). Før behandlingen starter må CT ha utelukket hjerneblødning. Dersom det foreligger kontraindikasjoner mot warfarin bør ASA og dipyridamol benyttes, alternativt klopidogrel.

Når det gjelder den akutte antitrombotiske behandlingen hos pasienter med atrieflimmer og hjerneinfarkt vises det til kapittel 3.5.4 Antitrombotisk behandling.

Vedlegg