4.6 Behandling ved diabetes mellitus

Anbefalinger :  diabetes mellitus Grad Nivå
Pasienter med hjerneslag eller TIA som har diabetes mellitus bør få intensiv BT-senkende behandling som inkluderer en ACE-hemmer eller ARB med mål <130/80 mmHg hvis det ikke gir alvorlige bivirkninger. A 1a
Statinbehandling anbefales til alle pasienter med diabetes og hjerneinfarkt eller TIA. Behandlingsmålet bør være LDL <1,8 mmol/l hvis det ikke gir alvorlige bivirkninger. A 1b
God glukosekontroll med HbA1c <≤7 % anbefales. A 1b
Det bør gis veiledning vedrørende fysisk aktivitet, vekt og kosthold. D 4

Diabetes mellitus er en risikofaktor for residiv av hjerneinfarkt (350-352). Aggressiv BT-behandling gir effekt (353) (nivå1a). ACE-hemmer og ARB er spesielt godt dokumentert, særlig med henblikk på å hindre diabetes nefropati (354) (nivå1a). Aggressiv lipidsenkende behandling med statiner er også meget nyttig hos diabetikere (355) (nivå1b). God glukosekontroll hindrer mikrovaskulære komplikasjoner (347;354) (nivå1b).

Vedlegg