4.4 Blodtrykkssenkende behandling

Anbefalinger :  blodtrykkssenkende behandling i sekundærforebygging Grad Nivå
Alle pasienter med hjerneslag eller TIA bør få råd og veiledning om endringer i levevaner som kan redusere blodtrykket, som økt mosjon, vektreduksjon ved overvekt, og redusert saltinntak, (*). C 3
Behandlingsgrenser: Det finnes ingen klare behandlingsgrenser, men alle hjerneslag- og TIA-pasienter med blodtrykk (BT) ≥140/90 mmHg bør få medikamentell BT-senkende behandling hvis det ikke gir alvorlige bivirkninger. A 1a
BT-senkende behandling kan også vurderes hos pasienter med BT <140/90 mmHg, og bør spesielt vurderes hos yngre og pasienter med spesielt stor vaskulær risiko. A 1a
BT-senkende behandling bør også tilbys eldre pasienter >80 år med BT >140/90 mmHg. A 1b
Behandlingsmål: BT-senkende behandling etter hjerneslag og TIA bør ha som mål å oppnå BT <140/90 mmHg, og hos yngre pasienter og pasienter med spesielt stor vaskulær risiko bør behandlingsmålet være <130/80 mmHg hvis dette kan oppnås uten bivirkninger. D 4
Medikamentvalg: Eksisterende dokumentasjon gir ikke grunnlag for å gi sterke anbefalinger om valg av medikamenter. Som regel er en kombinasjon av flere medikament-typer nødvendig for å nå behandlingsmålet. D 4
Betablokker i BT-senkende behandling etter hjerneslag og TIA har svak dokumentasjon og bør ikke være førstevalget, men bør benyttes hvis det foreligger andre indikasjoner for betablokker eller hvis det er nødvendig med kombinasjonsbehandling med betablokker for å nå behandlingsmålet. D 4

* se også kapittel 4.8 Levevaner

Hypertensjon er den viktigste modifiserbare risikofaktoren for hjerneslag og TIA, både for første gangs slag og for residiv, og er en prediktor for vaskulære hendelser og død. Å senke blodtrykket (BT) beskytter mot nye hjerneslag både hjerneinfarkt og hjerneblødning (325) (nivå 1a).

Vedlegg