4.4.3 Spesielle blodtrykkskrav

Hos unge hjerneslagpasienter og pasienter med spesielt stor vaskulær risiko som f.eks. diabetes og/eller nyresvikt, bør behandlingsmålet være lavere og BT <130/80 mmHg vil være et aktuelt mål. Hos pasienter med mikroalbuminuri, eller venstre ventrikkelhypertrofi, bør også behandlingsmålet være <130/80 mmHg (329) (nivå1a).

Vedlegg