4.9 Sekundærforebygging ved graviditet og amming

Anbefalinger :  sekundærforebygging ved graviditet og amming Grad Nivå
Pasienter som er gravide eller ammer og trenger sekundærforebygging etter hjerneinfarkt eller TIA bør behandles i samarbeid med gynekolog. D 4
Pasienter med gjennomgått hjerneinfarkt eller TIA bør tilbys ASA 75 mgx1 under hele svangerskapet og under amming. Alternativt kan lavdose lavmolekylært heparin gis til uke 12 og så ASA i andre og tredje trimester samt under amming. C 3
Hos pasienter med hjerneinfarkt eller TIA hvor det foreligger indikasjon for sekundærforebygging med antikoagulasjon, kan lavmolekylært heparin gis til uke 12 og deretter warfarin til uke 35 og lavmolekylært heparin frem til fødsel. C 3
Det anbefales ikke å bruke statiner under svangerskapet eller amming. C 3

Risiko for hjerneinfarkt er økt i barseltiden mens det er usikkert om risikoen er økt under svangerskapet (399;400). Behandling av pasienter med hjerneinfarkt eller TIA som er gravide eller ammer bør skje i samarbeid med gynekolog.

Vedlegg