4.9.2 Antikoagulasjon

Lavmolekylært heparin kan gis under hele svangerskapet. Warfarin kan gis fra 2. trimester, men bør seponeres halvveis i tredje trimester og erstattes med lavmolekylært heparin (405)(nivå 3).

Vedlegg