4.9.1 Platehemmere

ASA har vært gitt i 2. og 3. trimester uten bivirkninger hos mor eller barn (401-403) (nivå 3). ASA er også trolig trygt i første trimester (404). ASA skilles ut i morsmelken, men det finnes ingen rapporter om komplikasjoner hos barnet ved lavdosebehandling under amming. Kunnskap om dipyridamol og klopidogrel under svangerskap og amming er begrenset.

Vedlegg